Public
Authored by Clark Hoang

Mua chung cư tầng 7 có sao không?

Thông thường, người tiêu dùng khá e ngại với các căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 7. Người ta quan niệm rằng, con số 7 là con số không hề may mắn. Do đó, khi lựa chọn một căn hộ để gắn bó trong quãng đời còn lại, người ta thường sẽ tránh các căn hộ chung cư tầng 7. Chính vì lý do này mà các căn hộ chung cư tầng 7 có giá cả thấp hơn hẳn. Đây được cho là cơ hội sở hữu nhà ở với giá rẻ dành cho nhiều người. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mua chung cư tầng 7 có sao không?

Chung cư tầng 7 có thực sự mang điều không may?

Người ta chỉ có quan niệm từ thời xa xưa rằng con số 7 không hề may mắn, không đem lại cho chúng ta sự thuận lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, đó chỉ là một quan niệm mà dường như chưa có một yếu tố khoa học nào chứng minh. Liệu chúng ta có nên tin điều này?

Trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng, không phải mọi gia đình đang ở trong những căn hộ tầng 7 hoặc đơn giản căn hộ số 7 đều gặp phải những điều không may trong cuộc sống. Không chỉ vậy, theo số liệu nghiên cứu và thống kê của chúng tôi, hiện tại cuộc sống của các gia đình đang ở trong những căn hộ được cho là không may mắn này đều rất ổn và hạnh phúc, thậm chí là rất thịnh vượng.

Mua chung cư tầng 7 có sao không?

Có thể thấy, sự thịnh vượng về cả công việc làm ăn lẫn sức khỏe đều vẫn tiến đến với các gia đình đang ở trong căn hộ số 7, tầng 7. Nhiều gia đình còn đang có cuộc sống rất bình an và may mắn. Câu hỏi đặt ra, vậy mua chung cư tầng 7 có vấn đề gì không?

Có nên mua chung cư tầng 7?

Như chúng tôi đã chia sẻ, cũng bởi vì nhiều người quan niệm con số 7 không may mắn nên thường không lựa chọn các căn hộ có số 7 hoặc ở tầng 7. Tuy nhiên, giá của các căn hộ này thường được các chủ đầu tư hạ thấp xuống để thu hút nhiều người mua hơn.

Mua chung cư tầng 7 có vấn đề gì không?

Cũng có nhiều chủ đầu tư khác không lựa chọn phương pháp hạ giá mà thay vào đó là thay các con số 7 này bằng các con số khác. Ví dụ, tầng 7 thì có thể thay thế bằng tầng 8A, 8B hoặc 6A, 6B, phòng số 7 thì có thể thay thành phòng 6A, 6B, 8A, 8B. Do đó, ở thời điểm hiện tại, các bạn có khá nhiều lựa chọn phù hợp mà không cần phải quá lo lắng về số tầng cũng như số phòng.

Việc mua chung cư tầng 7 có sao không tùy thuộc vào từng quan điểm của mỗi người. Nếu bạn không quá quan ngại về con số không may mắn này thì có thể lựa chọn những căn hộ ở tầng 7 để tiết kiệm được thêm nhiều chi phí mua nhà nhé!

1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment