C

Cau nang 1 tru Dinh Chau

Đơn vị sản xuất Cầu nâng ô tô 1 trụ hàng đầu Việt Nam. Cầu nâng xoay 360 độ và trọng tải 4 tấn.